27. kvě
2016

Zastupitelstvo květen 2016: Orlovna, výstavba Novolíšeňská a hlídaná parkoviště

Milí Líšňáci, na včerejším zastupitelstvu se projednávalo hned několik bodů, které přilákaly pozornost široké veřejnosti, takže sál byl zaplněn do posledního místa a mnozí museli i stát. Jednalo se hlavně o budoucí zástavbě prostoru mezi Novolíšeňskou a Kubelíkovou, za přítomnosti náměstka primátora, pana Andera, a úředníků magistrátu, dále o využití Orlovny a její zahrady a o osudu hlídaných parkovišť při ulici Podruhova v sídlišti.

Debata o plánované zástavbě se točila okolo existujících regulativů, územních studií, plánovacích smluv a zejména jejich závaznosti, tedy jednoduše řečeno, co je možné v lokalitě postavit. Při existujícím indexu podlahové plochy 0,5 a 0,6 totiž panuje velká obava veřejnosti, že by se tu mohly objevit i výškové budovy. Přes opakované dotazy jsme žádnou jednoznačnou odpověď nedostali, protože závazným je zde pouze územní plán, jenž výšku budov neupravuje. Existuje zde sice i několik územních studií, z nichž ta nejobsáhlejší je z roku 2001 a navrhuje v místě převážně rodinné domy, ovšem ty jsou jen nezávazným podkladem pro územní řízení. Nicméně od vedoucího odboru územního plánování a rozvoje magistrátu, pana Novotníka, jasně zaznělo, že developer se musí s městem dohodnout. Tudíž, nebude-li město s výškovou zástavbou souhlasit, k čemuž podle náměstka Andera i názoru líšeňských zastupitelů není žádný důvod, je taková zástavba vyloučená. Nové územní studie ani regulační plán se však pravděpodobně zpracovávat nebudou a vše bude záviset od jednání s developerem.

Dlouho očekávaným bodem bylo doporučení zastupitelstva k dalšímu využití Orlovny a zejména její zahrady (viz záznam od 1:43:50, moje vystoupení 2:08:08), která si za krátkou dobu, co je zpřístupněná veřejnosti, získala značnou popularitu. Rozhodovalo se mezi návrhem SK Líšeň zahradu zastavět halou pro fotbal a projektem několika spolků zahradu využít spolu s uvolněnou částí budovy po Effetě a zpřístupnit ji veřejnosti. ODS podpořila projekt spolků a zachování zahrady, protože je jedním z mála ostrůvků zeleně v této části Líšně a má potenciál být vyhledávanou oázou klidu pro místní obyvatele, včetně dětí z přilehlé školky a školy. Záleží pouze na schopnosti spolků objekt spravovat a veřejnost sem přilákat, avšak to budeme schopni posoudit až po delší době. Také se nám nelíbil záměr SK zlikvidovat dvě téměř stoleté lípy, které v zahradě stojí, a jako jedny z nejstarších stromů v Líšni jsou ve výborném stavu a mají perspektivu stát se i památnými stromy. Proto z našeho pohledu ztělesňují hodnotu, kterou je třeba chránit. Tento projekt nakonec získal 18 hlasů a prošel. Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o doporučení radě, v jejíž kompetenci je rozhodovat o nájmech. Ovšem věříme, že se jím rada bude řídit, protože si je sama vyžádala.

Dlouhodobě jsme ovšem přesvědčeni, že hlavním úkolem je nyní Orlovnu opravit. Proto jsme kritizovali, že k této věci rada nepředložila žádný konkrétní materiál, přestože posudek stavebně technického stavu budovy je již dlouho k dispozici a uvádí, že je nutné urychleně přistoupit k její sanaci. Spolky se vyjádřili, že případnou rekonstrukci jsou připraveny strpět a svoje aktivity tomu přizpůsobit.

Dále jsme jasně řekli, že podporujeme i snahu SK Líšeň vybudovat sportovní halu, ovšem ve vhodnější lokalitě. K tomu bylo dokonce předloženo usnesení, kterým se zastupitelstvo „zavazuje“ poskytnout nezbytnou součinnost a peníze k vybudování haly a dokonce stanovuje přesný časový rozsah jejího využívání ze strany SK. Takové usnesení je ale podle mého názoru zcela nesmyslné. Jednak je tento závazek příliš neurčitý, zastupitelstvo jej může jakkoliv změnit, a je tedy zcela nezávazný, ale naopak přesně stanovuje rozsah využívání, který nyní nelze vůbec předjímat. Přestože tedy kroky k vybudování haly podporuji, u tohoto usnesení jsem se zdržel, protože pro nesmysl ani jakýsi bianko šek hlasovat nemohu.

Třetím bodem, jenž přišlo podpořit mnoho obyvatel Líšně, byla otázka výpovědi pro provozovatele hlídaných parkovišť při ulici Podruhova (záznam od 3:03, moje vystoupení 3:27:47, 3:37:44 a 3:47:27). S prezentací vystoupil zástupce jednoho z nájemců, pan Drdla, a jasně demonstroval, že dosud radnicí uváděný důvod výpovědi – nedostatek parkovacích míst pro občany – nemá reálný základ. Bylo doloženo, že v kteroukoliv denní či noční dobu jsou v okolí parkoviště, i blíže k bytovým domům, stále volná místa. A dále, že je zde mnoho desítek až stovek občanů, kteří požadují hlídané parkoviště. Navíc je třeba připomenout, že příjem obce z pronájmu parkovišť je podle smluv přes 300 tis. ročně. Na jednání pan místostarosta Freiberg začal sdělovat ještě další, zejména různé právně administrativní překážky, proč na daném místě není možné hlídané parkoviště provozovat. Bizarní na tom ovšem je, že tyto argumenty dosud nikde nezazněly, opírají se o dokumenty vydané dlouho po rozhodnutí rady o výpovědi a navíc samotné nájemní smlouvy, které jsou nyní takto zpochybněny, podepsal již současný starosta Štefan. Korunu všemu nasadil pan starosta informací, že se nájmy vypovídají, protože sama radnice připravuje vybudování vlastních placených hlídaných parkovišť. Tím ovšem překvapil i některé radní, kteří o takovém plánu nic nevěděli. Proto jsem navrhl usnesení, v němž zastupitelstvo doporučuje radě výpovědi znovu projednat a nájmy prodloužit alespoň do doby, než se připraví nějaké alternativní řešení pro hlídané parkování v místě, i když se osobně domnívám, že tato služba nyní funguje dobře, je přínosná pro obyvatele i pro obec a není třeba ji zásadně měnit. Usnesení bylo schváleno za podpory napříč zastupitelstvem, tak jen doufejme, že se jím rada bude i řídit.

Zastupitelstvo bylo mimořádně dlouhé – skončilo téměř o půl jedenácté večer, a tak se nedostalo na některé další zajímavé body, např. prezentaci odcházející ředitelky Kulturního centra Líšeň, paní Rumenové, a debatu o budoucnosti podpory kultury v Líšni. Snad se k tomu tedy dostaneme příště. Paní ředitelce však určitě patří velký dík za vše, co pro kulturu v Líšni udělala.

Více informací, výsledky jednání i videozáznam z něj najdete na stránkách radnice brno-lisen.cz

Martin Příborský