26. úno
2016

Zastupitelstvo únor 2016: Orlovna, dotace, neplatiči

Milí spoluobčané, Líšňáci, včera proběhlo druhé jednání zastupitelstva Líšně v tomto roce, a bylo to rozhodně jedno z nejzajímavějších za dlouhou dobu. Hlavním bodem programu byla totiž Orlovna, ovšem schvalovali jsme také dotace místním spolkům na rok 2016 a další zajímavé body.

Ve věci Orlovny (bod 16), tedy budovy na Holzově 7, kde kdysi fungovalo kino Svět, se měl projednávat další postup poté, co její část a zahradu opustí denní stacionář Effeta na konci března, a zejména harmonogram přijímání nabídek jednotlivých zájemců o pronájem. Jak je již téměř všeobecně známo, v Líšni se zformovaly dvě skupiny zájemců. Na jedné straně stojí fotbalový klub SK Líšeň, který by si na zahradě Orlovny rád zřídil tréninkovou halu pro zimní období, a na druhé straně skupina místních kulturních spolků, která usiluje o zachování zahrady a využití budovy pro kulturní účely. Obě skupiny začaly vyzývat svoje členy a širokou veřejnost k podpoře přímo na jednání zastupitelstva a výsledkem byla účast snad několika stovek převážně fotbalistů všech věkových kategorií, kteří zcela zaplnili jednací sál.

Jako ODS jsme šli na jednání s tím, že než budeme rozhodovat o budoucím využití Orlovny, měli bychom ji nejdříve opravit. Budova je totiž v desolátním stavu, což je viditelné zvenku a doložené i odborným stavebním posudkem, jenž zastupitelstvo projednávalo v září 2015. Proto jsme navrhli, aby radnice urychleně zpracovala analýzu rozsahu, nákladů a harmonogramu rekonstrukcí s tím, že budoucí nájemce bude muset snášet omezení s rekonstrukcí spojená. Nemyslíme se totiž, že by jakýkoliv nájemce byl schopen zajistit rekonstrukci v takovém rozsahu sám.

Dále jsme požadovali, aby Rada městské části (RMČ) prověřila další lokality, kde by se dala postavit zamýšlená sportovní hala (uvažuje se o lehké konstrukci), a informovala zastupitelstvo o odhadovaných nákladech a dalších podmínkách takových alternativních řešení. Jen tak se nám totiž zdá možné zodpovědně rozhodovat o budoucnosti Orlovny. Dosavadní přístup vedení radnice – Orlovnu rychle pronajmout a zbavit se tak problému – se nám zdál krátkozraký a ignorující historickou hodnotu celé nemovitosti. Raději bychom hledali strategické řešení, které by z dlouhodobého hlediska uspokojilo rozdílné zájmy a hlavně zachovalo tuto významnou líšeňskou památku.

Náš postoj v zásadě sdílely i další strany (TOP09, KDU-ČSL, STAN) a někteří jednotliví zastupitelé a společně jsme podporovali usnesení přednesené panem Josefem Drbalem. Na druhé straně však stála celá ČSSD a většina hnutí ANO, kteří nechtěli ani slyšet o rekonstrukcích či dalších studiích a prosazovali jen co nejrychlejší pronájem budovy a zahrady, evidentně ve snaze uspokojit požadavky fotbalu. Vzhledem k vyrovnanosti obou táborů a absenci několika kolegů ani jedna strana nemohla prosadit svoje usnesení. Nakonec se jako kompromisní řešení schválilo prodloužení lhůty pro podávání žádostí o pronájem budovy až do května, což by mělo poskytnout více času dalším potenciálním zájemcům o Orlovnu. Zásadní problémy z našeho pohledu to ovšem neřeší. Zastupitelstvo tedy čeká pravděpodobně další bouřlivé jednání dne 26.5.

Dalším důležitým bodem bylo schválení dotací typu A na rok 2016 způsobem navrženým odbornými komisemi RMČ v bodě 13. Podle nového systému přijatého loni se v návrhu rozpočtu stanoví jen rámcová částka na tento typ dotací, která se následně rozdělí na návrh komisí a po případné úpravě v RMČ. Naopak dotace typu B na neinvestiční výdaje se rozdělují během celého roku. Rada v tomto případě víceméně respektovala a potvrdila návrhy komisí. Ale opět např. u SK Líšeň Rada navýšila dotaci z 200 tis. podle návrhu Sportovní komise na 345 tis.

Ještě mě zaujal bod 9, ve kterém jsme projednávali připojení městské části Líšeň k projektu města „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“. Podstatou tohoto projektu je dotační příspěvek na pracovní místo sociálního pracovníka na úřadu městské části, který by se zabýval řešením potenciálních potíží sociálně slabých občanů, z nichž by se mohli stát neplatiči. Na první pohled projekt nevzbuzuje žádné výhrady, neboť se jedná o prevenci a prostředky poskytuje zcela město Brno. Nakonec sám se domnívám, že preventivní sociální práce na úrovní obce je účinnější než následné řešení z úrovně státu.

Jinak ovšem celá aktivita působí v kontextu dalších akcí současného vedení magistrátu. Právě v těchto dnech jsme se dozvěděli, že město požaduje od některých městských částí obecní byty, do nichž plánuje rozestěhovat problémové rodiny ze sociálně vyloučených lokalit. Městské části se tomuto požadavku nemohou formálně bránit, i když se jedná o velmi kontroverzní záležitost vyvolávající protesty. Proto se logicky nabízí otázka, zda přijetí městských dotací na tuto sociální politiku nepovede k většímu tlaku města na přesouvání více problémových rodin právě do městských částí, jež se do projektu zapojí. Nemyslím, že by takový vývoj byl pro místní občany prospěšný, a protože mám pochybnosti o celkových dopadech projektu, zdržel jsem se v tomto bodě hlasování.

Více informací, výsledky jednání i videozáznam z něj najdete na stránkách radnice brno-lisen.cz.

Martin Příborský