30. čvn
2015

Zastupitelstvo 2. čtvrtletí 2015: pozemky, Jedlý park

Vážení spoluobčané, toto je moje druhá souhrnná zpráva z činnosti mojí a ODS v líšeňském Zastupitelstvu, v níž se soustředím na některé podstatné a zajímavé body. Během druhého čtvrtletí 2015 se Zastupitelstvo hodně věnovalo zejména svým pozemkům a řešení různých lokalit.

Na svém zasedání 23. 4. Zastupitelstvo schválilo návrh zadání vypracování regulačního plánu oblasti Kostelíček, což je území mezi ulicemi Kostelíček, Obecká, Podlesná a Kniesova. Cílem tohoto návrhu je zabránit jakékoliv nekoordinované výstavbě včetně např. bytovek v oblasti, a proto získal širokou podporu napříč Zastupitelstvem. Nakonec i podle průzkumu mezi vlastníky pozemků je toto řešení akceptované pro drtivou většinu těch, kteří odpověděli na dotazník. Regulační plán ovšem musí pořídit město, a tak je otázkou, kdy se ho dočkáme. Na následném jednání Zastupitelstvo schválilo ještě návrh na vyhlášení stavební uzávěry v oblasti, která byla rovněž předložena městu ke schválení.

Zastupitelstvo dlouho diskutovalo problematiku tzv. Jedlého parku při ulici Sedláčkova. Slibně se rozvíjející projekt, do nějž se zapojilo mnoho dobrovolníků i žáků líšeňských škol, ustrnul na mrtvém bodě. Podle původní nepsané dohody mezi organizátorem projektu, panem Sejkorou, a městskou částí (MČ), kterou v minulosti podpořilo i Zastupitelstvo, měla být uzavřena písemná smlouva mezi těmito stranami upravující vzájemné vztahy poté, co MČ získá potřebný souhlas vlastníka pozemků (města Brna) k plánovaným úpravám. Bohužel MČ takový souhlas nikdy nezajistila, resp. jí nestačí vyjádření, že jej k údržbě pozemků nepotřebuje. Přehazuje si tedy s městem jako horký brambor otázku, kdo a jestli vůbec má souhlas vydat, a smlouva s dobrovolníky tudíž nikdy uzavřena nebyla. Navíc se mezitím na pozemku objevila nelegální navážka, kterou začal magistrát řešit ve správním řízení a MČ hrozí velká škoda. Od té chvíle radnice začala od projektu dávat ruce pryč, přestože dobrovolníci už do něj investovali mnoho energie, uklidili nepořádek, vysázeli stromy a keře atd. Přes kritiku mou a mnoha dalších zastupitelů se koalice nakonec rozhodla revokovat usnesení Zastupitelstva a pověřila místostarostu Sedláčka dalším jednáním ve věci s městem. V důsledku tak došlo k odvolání příslibu MČ, že se bude na projektu podílet a zajistí dobrovolníkům potřebné právní a další podmínky, aby se o zanedbaný pozemek mohli starat. Jak se říká: „za dobrý skutek je každý po zásluze potrestán“.

I v tomto čtvrtletí se několikrát diskutovalo o komplexních pozemkových úpravách v okolí Holzovy. Bod byl nejprve znovu stažen na dubnovém jednání a nakonec byl na květnovém zasedání schválen seznam důvodů, proč Zastupitelstvo problematiku odmítá projednat a rozhodnout. Na základě tohoto postoje později Pozemkový úřad celý proces ukončil.

Na zasedání 25. 6. se Zastupitelstvo vyslovilo proti prodeji pozemků tvořících proluku na Nám. Karla IV. a podle vyjádření paní místostarostky Vondráčkové se podařilo město přesvědčit, aby se pozemek neprodával. MČ uvažuje využít pozemku při řešení celkové koncepce náměstí, která se připravuje. Obávám se však, že na toto celkové řešení budeme muset roky čekat, a tedy dál žít i s prolukou.

Byla přijata nová pravidla pro přidělování obecních bytů a novelizována byla i pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ. Zastupitelstvo rovněž schválilo záměr vypsat zakázku na novou rámcovou smlouvu na údržbu zeleně a komunikací.

Hlavní bodem posledního jednání před letní pauzou byla však volba nového II. místostarosty, jímž se stal pan Miloš Freiberg. Výměna místostarosty byla prezentována jako osobní věc či vnitřní záležitost ČSSD. O skutečných důvodech odstoupení Jozefa Sedláčka tak můžeme pouze spekulovat. Já jsem ho vždy vnímal a vnímám jako politika dobré vůle, který upřímně usiloval o mnoho užitečných věcí, jen se mu je bohužel mnohdy nepodařilo prosadit. Za jeho úsilí mu však rozhodně patří dík a přání hodně štěstí do budoucna.

Martin Příborský