24. lis
2015

Výstavba v Líšni

Moje odpověď na otázky portálu vlisni.cz z 24. 11. 2015:

ODS tradičně prosazuje rozvoj Líšně jako klidné rezidenční čtvrti. Proto jsme proti zahušťování zástavby a v případě dosud nezastavěných lokalit bychom preferovali spíše nižší zástavbu, která ponechává dost prostoru pro zeleň a pro nezbytnou občanskou vybavenost.

Považujeme za vhodné stavět promyšleně na základě architektonických studií a místní regulace výstavby, ovšem odmítáme za tím účelem neúměrné omezování vlastnických práv. Proto např. nesouhlasíme se systematickým vyhlašováním stavebních uzávěr, které mohou nakládání s majetkem svazovat po několik let. Existující regulační nástroje považujeme za dostatečné a naopak požadujeme, aby je příslušné orgány využívaly efektivně a bez průtahů. Významným je např. index podlahové plochy (IPP) pro nové lokality, který bychom v některých místech mohli i snížit.

Na druhou stranu je v Líšni mnoho prostorů, které radnice dlouhodobě neřešila a kde by výstavba či rekonstrukce byla žádoucí, např. proluka na náměstí Karla IV a prostor pod konečnou tramvaje Mifkova nebo zchátralé centrum obchodu a služeb na Kotlanově. Jedním z důvodů současného stavu je obecní vlastnictví zmíněných nemovitostí, přičemž obec postrádá jak vizi, tak kapacity svoje vlastnictví rozvíjet. Bohužel současné vedení městské části zastává názor, že nejlepší je vše řídit přímo z líšeňské radnice, nic nikomu neprodat a investovat pouze veřejné peníze. Těch je ovšem vždy nedostatek, takže nemovitosti chátrají či leží ladem. ODS naopak vidí potenciál v soukromé iniciativě podnikatelského i neziskového sektoru a je ochotna případně i privatizovat část majetku, pokud to přinese rychlejší rozvoj zmíněných lokalit.

http://www.vlisni.cz/obcan-obec/nazory-lisenskych-politiku-dalsi-vystavbu

Martin Příborský