6. říj
2015

Budoucnost Orlovny

Moje odpověď na otázky portálu vlisni.cz z 6. 10. 2015:

1) Jaký je Váš postoj k zachování nedávno zrekonstruované obecní zahrady Orlovny ve stávajícím stavu a její každodenní zpřístupnění pro širokou veřejnost?

Přáli bychom si, aby se v uvolněné části Orlovny realizoval projekt, který umožní využití objektu pro co nejširší veřejnost. Měl by být ekonomicky životaschopný a umožnit přinejmenším udržování, ovšem nejlépe adekvátní rekonstrukci této významné líšeňské památky, abychom ji uchovali i budoucím generacím. Jak víme z odborných posudků, budova je ve špatném technickém stavu a bude vyžadovat náklady na opravy. A pro ODS je důležité i to, jaký bude mít výsledné řešení dopad na rozpočet městské části, tedy kolik prostředků budou líšeňští občané na Orlovnu do budoucna vynakládat.

Z navrhovaných projektů jsme zatím obeznámeni se dvěma. Líbí se nám nástin „Líšeňského domu“, protože podobné kulturní centrum ve Staré Líšni, které by doplňovalo nabídku \"Dělňáku\" a přibližovalo líšeňskou historii a kulturu občanům, by si Líšeň zasloužila. Na druhou stranu přesně nevíme, jak velká zahrada je pro takový projekt potřebná a jak velký zájem občanů o její využívání by si trvale udržovala – nota bene, když doposud veřejnosti přístupná nebyla. V současnosti se jeví jako jediná oáza klidu v této části Líšně, uprostřed sportovních, školských a provozních areálů, ovšem zde se musíme zamýšlet také nad dlouhodobější perspektivou. V oblasti Holzovy se plánuje velká výstavba, která variantně počítá i s centrálním parkem – nepřevzal by on funkci takové oázy? A v neposlední řadě se musí zvážit náklady na provozování zahrady jako veřejného prostoru – na každodenní údržbu, zajištění pořádku apod. Proto by bylo dobré tento projekt dále rozpracovat, abychom měli konkrétnější představu o jeho praktickém fungování.

Stejně tak ovšem podporujeme i snahu SK Líšeň vybudovat ve svém okolí fotbalovou halu, což je zcela legitimní zájem klubu na svém dalším rozvoji. Tuto snahu by obec měla podporovat, protože SK Líšeň nabízí sportovní vyžití mnoha místním dětem a dospělým a dělá dobré jméno obci. Navíc pomoci klubu s nalezením vhodných prostor se nám jeví jako smysluplnější způsob podpory než pouhé dotace na provoz. Možná by se však vhodné místo dalo najít i jinde poblíž areálu anebo by se mohla využít jen menší část zahrady, čímž by část zůstala zachována pro další obecně prospěšné účely a zejména ty dvě krásné „staleté“ lípy v blízkosti budovy.

Pokud by zůstalo jen u těchto dvou projektů, byli bychom nejraději, kdybychom mohli realizovat oba. Pokud to nebude možné, je pro nás rozhodující, který projekt má šanci přilákat zájem dostatečného počtu místních obyvatel, který je ekonomicky životaschopný a případně který z nich by se dal realizovat i jinde. Budeme muset brát v úvahu mnoho ohledů a rozhodování to nebude jednoduché. Nicméně ta debata je teprve na začátku a my se těšíme, jak se ty potenciální projekty budou dále rozvíjet.

2) Jste otevření veřejné debatě na téma možností využití části Orlovny (která se uvolní po odchodu Effety)?

Samozřejmě, veřejná debata je základem pro odpovědné politické rozhodnutí.

http://www.vlisni.cz/obcan-obec/budoucnost-orlovny-nazory-zastupitelu

Martin Příborský