9. dub
2015

Zpráva zastupitele ODS v Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň

V tomto článku chci stručně poreferovat o dosavadních čtyřech jednáních Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň, kterých jsem se zúčastnil, o svých vystoupeních a postojích ODS k nejdůležitějším bodům programu.

Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části (MČ) Brno-Líšeň proběhlo ve čtvrtek 6. 11. 2014. Jednalo se o převážně formální jednání, kde si koalice rozdělila posty v Radě MČ: starosty (Břetislav Štefan), místostarostů (I. Eliška Vondráčková, II. Jozef Sedláček) a dalších členů (Petr Štědronský, Vlastimil Válek, Miloš Freiberg, Michal Hrazdíra). Byly voleny také výbory, kde do finančního výboru byl za ODS zvolen Michal Kuba a do kontrolního výboru Zbyněk Stejskal a Jaroslav Stross.

Volby probíhaly na základě koaliční smlouvy mezi ČSSD, KDU-ČSL a TOP09 systémem jeden kandidát na každý post, takže zcela formálně. Nediskutovalo se dokonce ani o programu vznikající koalice, což překvapivě vadilo pouze ODS. Koaliční smlouva je veřejně dostupná na webu radnice, ovšem jedná se o víceméně obecný text, jenž neobsahuje jasné priority a termíny realizace jednotlivých cílů, což omezí možnost kontroly jejího plnění. To jsem kritizoval i to, že se vůbec nezmiňuje o některých důležitých tématech - např. o možné další privatizaci obecních bytů, přestože tato byla zmíněna v programu obou menších koaličních stran. Záznam jednání najdete na stránkách radnice a moje vystoupení od minuty 1:40:00.

Na druhém jednání dne 18. 12. 2014 se řešil hlavně rozpočet a také stavební uzávěra v oblasti Habří, pro které jsme jako zástupci ODS nehlasovali. Jednak nechceme přebírat zodpovědnost za hospodaření městské části, které nekontrolujeme, a také se nám zdálo, že rozpočet obsahuje velmi malou část na potřebné investice. Ty se navíc během roku dalšími rozpočtovými opatřeními dále snižují a peníze se přesouvají na údržbu současného stavu anebo tam, kde se dají získat nějaké dotace. (vystoupení od 1:10:30 a 1:21:40)

U stavební uzávěry (33:55) jsme se postavili proti omezování vlastnických práv v době, kdy se teprve připravuje aktualizace územní studie, která může probíhat několik let. Myslím, že je posláním pravice bránit vlastnická práva a individuální svobody. Ovšem je to i složitá technická otázka k diskusi.

Na závěr jsem také interpeloval pana starostu v otázce dostavby propojení ulice Chmelnice a Markovičovi, jež bylo slíbeno na tento rok. (1:56:05)

Otázky rozpočtových opatření a žádosti o dotace se probíraly také na třetím zasedání Zastupitelstva 29. 1. 2015 (28:05, 32:05). Stejně jako na 2. (10:20) i 4. (16:10) zasedání soustavně upozorňuji na rizika financování z evropských fondů. Jednak se blíží konec současného programovacího období a všechny projekty musí být realizovány do konce roku 2015. A nové období se teprve připravuje a ještě nejsou schváleny ani operační programy. Hlavně se mi ovšem zdá, že některé výzvy – např. na rekonstrukce školních zahrad jako environmentálních vzdělávacích center – se dost vzdalují od cílů operačních programů a nemusely by být Evropskou komisí proplaceny, což by byl oříšek pro státní rozpočet.

Na závěr jsem interpeloval paní místostarostku ohledně špatné údržby cest a chodníků v zimním období (1:24:20).

Na čtvrtém zasedání dne 5. 3. 2015 se řešily zejména dotace místním spolkům (31:30). Zde jsme se také zdrželi hlasování, protože rozdělení peněz není úplně transparentní a nebylo možné hlasovat o jednotlivých dotacích individuálně. Např. některé komise vůbec neodůvodnily, proč navrhly rozdělení peněz konkrétním subjektům. Obecně se mi zdá, že radnice dotuje obrovské množství organizací, mnohdy i miniaturními částkami, a u podobných spolků přistupuje k žádostem zcela různě. V některých případech se naši zástupci v komisích stavěli proti. A navíc se zase domnívám, že v této záležitosti není vhodné, abychom jako opoziční strana přebírali odpovědnost za rozhodnutí koalice.

Opět – již popáté během posledního roku – se řešil postoj MČ k navrhovaným komplexním pozemkovým úpravám v oblasti mezi Stránskou skálou a Podolím. A jako v předchozích případech byl návrh z jednání stažen bez jasného závěru, a to z důvodů obecné nespokojenosti s navrhovaným řešením, nesouhlasu zástupců dotčených vlastníků i přístupu Krajského pozemkového úřadu. Tím je celý proces pozemkových úprav nadále blokován. Hlavní příčinu tohoto absurdního stavu vidím v absenci jakékoliv koncepce na straně radnice, jak toto území do budoucna řešit. Bylo by totiž férovější nepřijatelný návrh odmítnout a v odůvodnění popsat výhrady MČ, které by pak mohly být zapracovány do nového návrhu. Místo toho se někteří zastupitelé jen odvolávají na chybějící souhlas vlastníků, přičemž tento je nutné získat až v následující fázi řízení. Domnívám se, že úkolem Zastupitelstva by mělo být nejdříve stanovit zásadní požadavky z hlediska obce. (1:22:30 a 1:36:30)

V závěrečné diskusi jsem se pídil po okolnostech problémů v realizaci projektu Jedlého parku na Sedláčkově. Projekt zorganizovaný panem Sejkorou se slibně rozjel loni v létě vyčištěním prostoru a výsadbou mnoha stromů a keřů. Podle ústní dohody mezi panem Sejkorou a vedením radnice však mělo dojít i k úpravě terénu navezením zeminy z blízké stavby. Místo toho se však na pozemku objevila i stavební suť a magistrát zahájil správní řízení k vytvořené černé skládce stavebního odpadu. Od té doby si zúčastnění politici MČ a odbory radnice a magistrátu přehazují kauzu jako horký brambor a není jasné, kdo za daný stav nese odpovědnost. (2:20:50 a 2:36:30)

O dalších jednáních Zastupitelstva Vás zde budu pravidelně informovat.

Martin Příborský