16. led
2016

Shrnutí minulého roku a přání do toho příštího

Uveřejněno na portále vlisni.cz 16. 1. 2016:

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,

na podzim 2014 jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva naší městské části, a tak 2015 byl můj první celý rok v líšeňské komunální politice. Proto bych se s Vámi chtěl podělit o svoje první dojmy, jako občana, který to dění sledoval pouze zpovzdálí a nyní se stal jeho přímým účastníkem.

Velmi kladně hodnotím věcnou a slušnou úroveň debaty v zastupitelstvu. Zvolili jste tam mnoho výrazných osobností z různých stran, takže diskuze jsou časté a mnohdy zajímavé. Jako opoziční zastupitel tento přístup oceňuji a chci za něj všem kolegům poděkovat.

Na druhou stranu jsem nabyl dojmu, že politici využívají svoji moc méně, než by mohli. Jakékoliv významnější rozhodnutí totiž vždy vyvolává odpor některé části veřejnosti. Proto se projevuje tendence se kontroverznějším rozhodnutím vyhýbat, odsouvat je do budoucnosti a zachovávat stávající stav věcí. Příkladem budiž systematické odmítání jakýchkoliv nových staveb a prodejů obecních pozemků. Nikdo si samozřejmě nepřeje zahušťování sídliště novými bytovkami, o Staré Líšni ani nemluvě. Dnes už ovšem téměř není možné postavit ani malý obchod v průmyslové zóně nebo rodinný dům. Dále se dlouhodobé neřeší některé významné lokality, jako je Náměstí Karla IV., o kterých se stále jen diskutuje, připravují se různé koncepce, ale uprostřed zeje proluka už třicet let. Problémem je také Rokle, do které se dlouhodobě investují velké prostředky, ovšem ani po mnoha letech není její podstatná část přístupná veřejnosti.

Proto bych nám všem přál, aby se v následujícím roce podařilo některé věci posunout o kousek dál. Měli bychom konečně rozhodnout, jakým způsobem řešit Nám. Karla IV. a začít to realizovat. Chtěl bych také, aby se radnice aktivně ujala problému Orlovny. Měli bychom ji nejdříve opravit a potom nabídnout k využití široké veřejnosti. Doufám, že se bude dařit spolupráce s městem, abychom dosáhli změn územního plánu a dokončení plánovaných studií a regulačních plánů, jež umožní další rozvoj Líšně jako klidné rezidenční čtvrti, a že se podaří získat prostředky na rekonstrukci důležité infrastruktury, např. kanalizace a cest v Mariánském údolí, které místním obyvatelům dlouhodobě dlužíme.

K tomu přeji všem politikům dostatek odhodlání a Vám všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016!

http://www.vlisni.cz/obcan-obec/jaky-byl-rok-2015-co-se-letos-zmeni

Martin Příborský