7. říj
2014

Jak volit a proč volit pravici...

Vážení spoluobčané Líšně,

v pátek a v sobotu budeme na další 4 roky volit správce naší městské části i města. V Líšni máme docela pestrou nabídku kandidátů a k tomu 29 hlasů, které můžeme rozdělit zcela libovolně. A mnozí z nás si tudíž lámou hlavu. Je lepší volit podle stranických preferencí nebo se snažit blíže seznámit s jednotlivými kandidáty? A jak se to dá vlastně zakroužkovat, tedy pardon – zakřížkovat? Jak bych si na tyto otázky odpověděl já? Pokud bych ovšem nechtěl jednoduše zatrhnout jako celek naši "omlazenou" ODS, což je pochopitelně ta nejlepší volba… :-)

Myslím, že je vždycky dobré zaměřit se na konkrétní osobnosti, zvlášť když volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi různé kandidátní listiny. Sám vidím schopné lidi na (téměř) každé kandidátce, ale je těžké je identifikovat, protože nikdo z nás nemůže znát všechny. Moderní technologie však opět pokročily a informací je v těchto volbách opravdu dost – např. na portále vlisni.cz je k dispozici představení všech čelných kandidátů, jejich názory, diskuse a také kompletní programy stran.

Pokud však chceme prosadit konkrétní programové cíle, je potřeba koncentrovat hlasy a volit stranu. Obecně volba podle stranické náklonnosti dává smysl i na místní úrovni, tedy za předpokladu, že se kandidáti zásadami vlastní strany řídí. Někdo tvrdí, že v komunální politice je rozdělení pravice – levice nepodstatné, protože chodníky nejsou ani takové ani makové, ale prostě se musí opravit. Nemyslím, že je to úplně pravda. Během přípravy na volby, studování programů konkurenčních stran i diskusí s ostatními kandidáty se mi několikrát potvrdilo, že pravicové vs. levicové myšlení se projevuje i zde. Levice má prostě tendenci všechno ovlivňovat a řídit a také přerozdělovat a dotovat. Proto nechce privatizovat městské byty, chce zřizovat různé příspěvkové organizace a skrze ně konat obecné dobro pod kontrolou radnice. Pravice je naopak pro privatizaci, mnohem více se spoléhá na soukromé subjekty a měla by také více dbát o nezadlužování obce a vyšší podíl investic oproti dotacím.

Je to na Vás a volit se dá následovně: U voleb do Zastupitelstva městské části Líšeň má každý volič 29 hlasů, tedy tolik, kolik je členů Zastupitelstva. U voleb do Zastupitelstva města Brna je to 55 hlasů. Ty můžete (1.) dát všechny jedné straně tím, že zaškrtnete její kandidátku. Dále (2.) je můžete rozdělit mezi konkrétní kandidáty na různých kandidátních listinách anebo (3.) oba způsoby kombinovat: zaškrtnout stranu a ještě jednotlivé kandidáty u ostatních stran. V tom případě se nejprve připočítají hlasy individuálně zaškrtnutým kandidátům a zbytek do 29 (55) se dopočítá vybrané straně. Na takto vybrané kandidátce již nikoho preferovat nemůžete.

Tak příjemný volební zážitek!

Za případnou podporu ODS nebo mě osobně děkuji. Věřím, že se za svůj hlas nikdy nebudete muset stydět.

Martin Příborský