19. zář
2014

Kostelíček – zabraňme výstavbě bytovek v okolí!

Zásadně odmítám jakýkoliv rozvoj zástavby, který se – zdá se – připravuje a který by narušil panorama líšeňského Kostelíčku. Uvědomuji si, že majitelé pozemků mohou mít zájem na jejich maximálním zhodnocení, stejně jako developeři na rentabilitě svých projektů. Ovšem Kostelíček je tradiční dominanta Líšně a místo s velkou kulturní hodnotou, což by mělo územní plánování obce respektovat.

Kaple Panny Marie Pomocnice, zvaná Kostelíček, byla na kopečku nad Líšní postavena již roku 1630 a stala se vyhledávaným poutním místem, symbolem i dominantou Líšně. Během josefínských reforem byla v roce 1785 zbourána, ale v roce 1914 k radosti líšeňských občanů zase obnovena. Místo se proslavilo i svojí jedinečnou polohou s výhledem a existencí velkého třešňového sadu o počtu stovek stromů, který zde dříve rostl a který místní dobrovolníci s přispěním obce postupně obnovují.

Pozdvižení mezi Líšňáky vyvolal návrh změny Územního plánu města Brna (ÚpmB) v lokalitě Kostelíčku (ulice Obecká, Kniesova, Kostelíček a Podlesná), jenž obsahoval zvýšení tzv. indexu podlažní plochy (IPP) ze současných 0,4 na 1,2 a přeřadil pozemky z kategorie ploch pro čisté bydlení (BC) do kategorie bydlení v bytových domech (BB), čímž by umožnil v místě i výstavbu bytovek. Díky protestům obyvatel, sdružených zejména okolo spolku Líšeň sobě, a negativnímu stanovisku Zastupitelstva městské části Líšeň se podařilo dosáhnout zmírnění tohoto opatření. Dne 17. června 2014 Zastupitelstvo města Brna částečně vyhovělo námitkám a schválilo změnu ÚpmB bez navýšení IPP a se změnou kategorie území na bydlení kombinované (BK). Tím ovšem nebezpečí jiné výstavby než rodinných domů stále trvá. Řešením by mohlo být vytvoření nového regulačního plánu pro danou lokalitu, o jehož zpracování by měla městská část požádat město po příštím zasedání Zastupitelstva Líšně a s jehož přijetím souhlasila i velká část majitelů dotčených pozemků.

Pokud bych byl zvolen do Zastupitelstva Líšně, rozhodně podpořím kroky, které výstavbě bytovek zabrání, ať už je to připravovaný regulační plán nebo jiné řešení. ODS chce budovat Líšeň jako příjemnou a klidnou rezidenční čtvrť obklopenou přírodou, ne jako betonovou džungli. To se týká i jiných projektů, které by nesmyslně zahušťovaly stávající zástavbu.

Martin Příborský