10. zář
2014

Zdravotní středisko pro Starou Líšeň

Budu podporovat zřízení zdravotního střediska na náměstí Karla IV., kde by se na jednom místě sdružily základní lékařské služby: praktičtí lékaři, zubaři, někteří specialisté, lékárna atd. Středisko je jedním z důležitých projektů diskutovaných již mnoho let ve Staré Líšni a je po něm velká poptávka, jak mezi občany, tak mezi lékaři. Zvláště starším lidem by značně ulehčilo život, neboť by se nemuseli přemísťovat z místa na místo. Dříve bývalo zdravotní středisko i s lékárnou na náměstí Karla IV. v domě číslo 6. Po jeho restituci se obvodní lékaři přesunuli do č. 19, kde jsou dodnes. Lékárna dlouhou dobu ve Staré Líšni nebyla žádná a dnes je jedna na Ondráčkově ulici s horší dostupností veřejnou dopravou.

Bylo vytvořeno občanské Sdružení zdravotníků a petici za zřízení střediska podepsalo přes 2000 obyvatel Líšně. Projekt byl také mnohokrát projednáván na Zastupitelstvu městské části i v Radě města. Obec však do dnešního dne nebyla schopna vyčlenit vhodný prostor. Nejprve bylo navrhováno vybudovat středisko v proluce na nám. Karla IV., která městu patří. Nerozhodnost městských orgánů, průtahy a mezitímní výstavba budov v okolí však dnes činí tuto lokalitu méně vhodnou.

Následně se začalo uvažovat o pozemku na rohu náměstí a Mifkovy, kde měla končit tramvaj a najdeme zde prodejnu obuvi. Tato nemovitost, která je rovněž v majetku města, skýtá více prostoru, ovšem vyžaduje změnu územního plánu, jenž stále počítá s tramvajovou tratí, přestože úvahy o prodloužení tramvaje až na náměstí již byly opuštěny.

Mně osobně se tento projekt jeví jako smysluplný a navíc od obce nevyžaduje nepřiměřené náklady. Tedy pokud by se zdravotní středisko nesnažila vybudovat sama a ordinace pronajímat, jak prosazuje ČSSD. Je ovšem otázkou, jestli by o takové řešení měli zájem zainteresovaní líšeňští lékaři. Domnívám se, že by bylo vhodnější, aby obce nabídla pozemek či nemovitost soukromým investorům, kteří by následně projekt realizovali z vlastních zdrojů.

Mnozí představitelé radnice tento projekt už roky verbálně podporují. Např. ČSSD jej měla v programu před čtyřmi lety, ale za celé volební období se nestalo vůbec nic. ODS se k němu sice dlouho stavěla negativně, ovšem to se teď změnilo. Máme ho v programu a já osobně se za něj budu zasazovat, aby zdravotní středisko ve Staré Líšni v nejbližší době vzniklo.

Martin Příborský