4. zář
2014

Nezkrácený rozhovor pro Líšeňský občasník ODS 2014

V tomto rozhovoru si můžete přečíst o mně, mých politických názorech a postojích k některým palčivým problémům Líšně.

Líšeňský občasník (LO): Proč jste přijal kandidaturu a čeho byste v komunální politice chtěl dosáhnout?

Veřejná správa a politika mě zajímaly od chvíle, kdy jsem jako třináctiletý kluk sledoval události Sametové revoluce. Chci být aktivním občanem podílejícím se i na životě společnosti.

Zároveň mám k Líšni citový vztah. Považuji se za Líšňáka. V Líšni jsem prožil celé dětství a žije zde i mnoho mých příbuzných, kamarádů a známých.

V komunální politice bych chtěl využít svých zkušeností ze zahraničí a z administrativy Evropské unie. Budu usilovat o transparentní a efektivní veřejnou správu, více investic do veřejné infrastruktury a lepší využívání dostupných zdrojů, jako jsou např. fondy EU, když už je máme, ovšem bez zadlužování obce.

V Líšni je mimo jiné potřeba revitalizovat mnohá veřejná prostranství (Rokle, park na Trnkově), vybudovat infrastrukturu (více parkovacích míst, cyklostezky) nebo podpořit vznik zdravotního střediska ve Staré Líšni - projekty, o nichž se roky stále jen mluví, ale vykonalo se málo... Je načase přistoupit k činům.

LO: Jaký je Váš životní příběh?

Po vychození základní školy na Holzově ulici jsem absolvoval Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše a studia práva a politologie na Masarykově univerzitě. Potom jsem si doplnil vzdělání v Německu, USA a Nizozemsku studiem práva a ekonomie.

Pracoval jsem jako právník v americké advokátní kanceláři v Praze a poté v Evropské komisi, kde jsem se nejdéle zabýval protikorupční politiku v Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a předtím aplikací soutěžního práva v oblasti telekomunikací. Během českého předsednictví EU jsem působil na Úřadu vlády v Sekci pro evropské záležitosti. Nyní mám na starosti dohled nad správou fondů EU v České republice.

LO: Proč zrovna ODS? To dnes není právě populární značka.

Do ODS jsem vstoupil před pěti lety po zralé úvaze. Byť jsem se o politiku zajímal vždy, chtěl jsem nejdříve sbírat životní zkušenosti a udržet si nezávislost.

ODS je pro mě záruka trvalého prosazování hodnot, kterým věřím. Jsem ekonomický liberál a v ostatních společenských otázkách spíše konzervativec, navíc ze silně antikomunistické rodiny.

Nechtěl bych měnit kabát s každými volbami a naskakovat do uskupení, jež se právě vezou na vlně popularity. Proto jsem hledal solidní stranu s širokou členskou základnou, která jediná dlouhodobě garantuje stabilní a mně blízký program.

Dlouho jsem se držel mimo stranickou politiku, ale nabyl jsem silné nutkání se angažovat po svržení Topolánkovy vlády komplotem paroubkovské levice s odpadlíky ODS na jaře 2009, které velmi poškodilo dosud úspěšné české předsednictví EU, na kterém jsem se podílel, a pravici jako takovou.

Navíc její současný propad je příležitost k očistě a modernizaci. ODS má dnes nové důvěryhodné vedení, které dělá reformy shora a současně se zdola prosazuje nová generace politiků. Doufám, že i v Líšni lidé ocení, že jsme podstatně obměnili kandidátku a dali šanci mladším, mezi které se počítám. Navíc nemáme žádné sponzory, což nám dává úžasnou svobodu dělat politiku podle nejlepšího vědomí a svědomí.

LO: Myslíte, že se ODS dá ještě zachránit?

Věřím tomu. Přesvědčuje mě právě ta spousta slušných členů, z nichž mnozí jsou v ODS od dob, kdy se ustavila jako hlavní nástupce Občanského fóra, a také jasné představy těchto lidí o zásadách dobré správy pro tento stát.

A je to rovněž moje přesvědčení, že politické strany jsou základem našeho demokratického systému, o který se musíme starat, udržovat ho a posilovat, ne jej stále překopávat. Ostatně ty nejlépe fungující demokracie ve světě stojí už staletí na stále stejných stranách.

LO: Jak jde euroskepticismus ODS dohromady s Vaším zaměstnáním u Evropské komise?

Euroskepticismus ODS je klišé. ODS je prostě jen strana, která přikládá největší hodnotu svobodě jednotlivce na státu. Dbá, aby si stát neuzurpoval více moci, než je nezbytně nutné, aby se nepřijímaly nové a nové regulace a nebudovaly nové úřady. A je to právě především EU, kde se dnes vytváří spousta nových institucí a harmonizuje legislativa. Proto je ODS obezřetná a kritizuje takový vývoj, kdy se přesouvá stále více moci do bruselského centra, aniž by byl zřejmý jeho praktický přínos. ODS tak vlastně usiluje o důsledné naplňování principu subsidiarity, který je základním stavebním kamenem i Evropské unie a mnohdy se na něj zapomíná. V zásadě říká, že veřejné záležitosti by se měly řešit na úrovni EU jen tehdy, pokud není možné nebo účelné řešit je na nižších úrovních. Myslím si, že tento princip by se měl uplatnit i na vztah mezi státem a kraji a kraji a obcemi. Občané jsou schopni si svoje společné problémy vyřešit tím lépe, čím blíže k nim se rozhoduje.

Já osobně jsem s naplňováním těchto principů nikdy problém neměl, protože jsem vždy působil v takových oblastech, kde je role EU nezastupitelná. Ať už jsem dohlížel, aby státy plnily svoje povinnosti při budování společného evropského trhu a nediskriminovaly mezi firmami z různých zemí anebo při boji proti korupci a zneužívání fondů EU, čímž se zabývám nyní.

LO: Přejděme k programu pro obecní volby. Vaše rodina se už léta zasazuje o vybudování zdravotního střediska ve Staré Líšni. Toto téma se nyní objevilo i v programu ODS. Proč?

Ano, zvláště můj otec tomu už věnoval nemálo času a energie. Po zdravotním středisku, kde by se na jednom místě sdružily základní lékařské služby (praktičtí a zubní lékaři, někteří specialisté, lékárna atd.), je tady velká poptávka, jak mezi občany, tak mezi lékaři. Proto se mi to jeví jako smysluplný projekt. A od obce se nežádá nic víc než poskytnutí vhodného pozemku či nemovitosti, kde by soukromí investoři mohli ten projekt realizovat. Vhodná volná místa, např. na nám. Karla IV., jsou totiž ve vlastnictví města.

Mnozí představitelé radnice tento projekt už roky verbálně podporují, ale nic neudělali. Musím čestně přiznat, že i ODS se k němu stavěla dlouho negativně. Ovšem to se teď změnilo. Máme ho v programu a já osobně se za něj budu zasazovat.

LO: V sídlišti je mnoho obecních bytů, jež by si jejich nájemníci rádi odkoupili. Starosta je striktně proti a dokonce vyhrožuje trestním stíháním, pokud by někdo chtěl prodávat byty za zvýhodněné ceny. Co Vy na to?

ODS si zásadně nemyslí, že by obec měla plnit roli správce bytového fondu, s výjimkou omezeného počtu sociálních bytů, které mohou pomoci lidem v tíživé životní situaci a obci při řešení sociálních problémů. Takže ano, jsme pro odprodej většiny obecních bytů, kterých je v Líšni stále přes 2000.

O byty by se měli starat ti, kdo v nich bydlí, protože to budou dělat lépe a levněji. Jde jen o to efektivně právně vyřešit vztahy budoucích vlastníků, aby se byli sto dohodnout na zásadních investicích.

A co se týká ceny, je třeba si uvědomit, že cena bytu s nájemníkem je vždy nižší než cena prázdného bytu na trhu. Proto se byty všude privatizují za nižší než „tržní“ ceny, což je výhodné jak pro nájemníky, tak pro obce.

LO: Velkým tématem zejména ve Staré Líšni je zástavba okolo Kostelíčku. Jak se k tomu stavíte?

Zásadně odmítám jakýkoliv rozvoj zástavby, který by narušil panorama Kostelíčku, stejně jako jiné podobné projekty. Chceme budovat Líšeň jako příjemnou rezidenční čtvrť, ne betonovou džungli.

Pokud bych byl zvolen, rozhodně podpořím kroky, které takové výstavbě zabrání, ať už je to připravovaný regulační plán nebo jiné řešení.

Uvědomuji si, že majitelé pozemků mají zájem na jejich maximálním zhodnocení stejně jako developeři na rentabilitě svých projektů. Ovšem Kostelíček je tradiční dominanta Líšně a místo s velkou kulturní hodnotou, což by mělo územní plánování obce respektovat.

Martin Příborský