19. dub
2018

Zóna 30 ve Staré Líšni

Blíží se zavedení Zóny 30 na prvním rozsáhlejším území Líšně, a to v oblasti rodinných domů mezi ulicemi Šimáčkovou a Novolíšeňskou. Konkrétní parametry zóny, zejména fyzické bariéry, však zůstávají k dořešení.

Jako zastupitel, který podporoval realizaci propojky mezi Chmelnicí a Markovičovou, jsem se zajímal, jak místní obyvatelé změnu dopravy po několika měsících provozu vnímají. A současně se ke mně dostaly stížnosti na překračování přiměřené rychlosti v úzkých ulicích staré zástavby, které byly adresovány i radnici. Proto jsme se domluvili s místostarostou pro oblast dopravy, panem Milošem Freibergem, a 27. března zorganizovali veřejnou debatu na tato témata. Navíc jsme s kolegou Tomášem Hložánkem udělali anketu na ulicích Chmelnice, Markovičova a Bylinková, abychom zjistili názory reprezentativního vzorku občanů mimojiné na možné zavedení Zóny 30.

Zklidněním dopravy v oblasti však bylo nejdříve diskutováno s odborem dopravy magistrátu i v líšeňské komisi dopravy. Odborníci doporučili zřízení Zóny 30 proto, že je méně nákladné a také omezující než např. Obytná zóna, která vyžaduje rychlost 20 km/h a parkování pouze na vyhrazených místech. Na veřejné debatě i v anketě se většina veřejnosti (asi 2/3) vyslovila pro omezení rychlosti tímto způsobem. A pouze pětina byla proti snižování rychlosti. Je ovšem pravda, že v těchto ulicích je zpomalení asi nejvíce potřeba, protože jsou úzké a nepřehledné.

Rozdílné názory jsou ovšem na opatření, která mají zónu vynutit. Menší část, asi 30%, požaduje vybudování retardérů. Tito lidé vesměs nevěří, že by se omezení dalo jinak vymoci. Většina, do které se řadím i já, si však retardéry nepřeje. Domnívám se, že retardéry přinášejí spoustu nepříjemností a měly by být až poslední možností. Jsou hlučné, způsobují znečišťování životního prostředí a jsou také drahé. Navíc se mi obecně nelíbí princip, kdy je většina slušných lidí omezována kvůli několika nepřizpůsobivým. Řešení je ostatně více, např. šikany na širších ulicích, a budeme se o nich ještě bavit. Hlavně si však myslím, že bychom nejdříve měli vyzkoušet, jaké dopady bude mít samotné zavedení Zóny 30, a až následně řešit další kroky.

Obecně se dá říci, že zklidňování dopravy v rezidenčních čtvrtích je moderním trendem a tato konkrétní oblast z hlediska velikosti i charakteru zástavby splňuje doporučení odborníků i metodiku Brněnských komunikací pro zavádění těchto zón. Zklidňování by však nemělo být zaměňováno za tupé vytváření bariér pro dopravu, které je negativní jak pro řidiče, tak i obyvatele dotčených míst.

Martin Příborský